Ангел Грънчаров: моят видео-блог

Истината ни прави свободни

Защо шаманите от МОН предлагат толкова лош, калпав, некадърен вариант за програма по гражданско образование за гимназиите?

Реших да погледна каква учебна програма по новия предмет за гимназиите, наречен ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, са подготвили шаманите от МОН. Оказа се, че тя все още е проект, което предполага, че би следвало да се обсъжда, евентуално с възможност за промяна в нея, за поправяне, за усъвършенстване. Естествено, предложеният от МОН вариант е твърде лош, калпав, некадърен. Публикувам го тук за да се убедите сами в това. Снощи обмених мнения по този въпрос с някои хора от групата на небезразличните граждани. Роди се идеята ние да изработим и да предложим на МОН свой вариант за учебна програма по този предмет. Което ще сторим в най-близко време. Аз лично пък, в сътрудничество с приятели (примерно с колегата-блогър Ники Димов, който изяви желание да ми сътрудничи и по този проблем) решавам да седна и да напиша учебник или учебно помагало по гражданско образование, което да е добро, понятно, приятно за четене, написано на човечен (непрофесорски) език и пр., а също и да може да се ползва и в 11-ти, и в 12-ти клас. Разбира се, добре си давам сметка колко трудно е да се напише такова помагало точно по този учебен предмет (не съм и сигурен, че изобщо трябва да има такова!), но аз обичам нелеките предизвикателства. Ще видим какво ще правим, ще решаваме тепърва. Разбира се, трябва да си зададем и такъв един необходим въпрос: Защо шаманите от МОН предлагат толкова лош, калпав, некадърен вариант за програма по гражданско образование за гимназиите? Ето сега въпросната одиозна програма:
11 клас
1. Гражданите, властта и държавата
1.1. Общество и власт
1.2. Структура и функции на основните институции на Република България и на ЕС
1.3. Граждански контрол и легитимност на властта
2. Гражданите и икономиката
2.1. Договорът и собствеността в гражданското общество
2.2. Пазарна икономика и социална политика
3. България и глобалните проблеми
3.1. Глобални проблеми
3.2. Природа и култура в условията на глобализация
12 клас
1. Гражданите, политиката и демокрацията
1.1. Свобода, граждани и власт
1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона
1.3. Гражданско общество и гражданско участие
1.4. Ученикът и училището в демократичното гражданство
2. Граждани, права и отговорности
2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на гражданите
2.2. Аз и моята гражданска позиция
3. Идентичности и различия в обществото
3.1. Възникване и разгръщане на идентичностите
3.2. Малцинства и гражданското общество

3.3. Конструктивно общуване и взаимодействиеДОБАВКА:

Понятия, подлежащи на изясняване в курса по гражданско образование в 11 клас:
правителство
Европейска комисия
парламент
Европейски парламент
съд
Европейски съд
неправителствени организации (НПО)
граждански контрол
социално партньорство
властови ресурс и криза на властта
договор
собственост
пазарна икономика
публичен бюджет и публични блага
социална политика
линия на бедност
типове социални помощи
данък и данъчна политика
устойчиво развитие
микросреда
глобализация
емиграция и имиграция
бежанци
тероризъм
престъпление срещу човечеството
война
хуманитарно право
мир
екология
здравна култура
глобално образование
Понятия, подлежащи на изясняване в курса по гражданско образование в 12 клас:
личност
свобода
правна норма
власт
легитимност
демокрация
представителна демокрация
гражданска общност
управление
самоуправление
демократично гражданство
избирателна система
мажоритарен и преференциален вот
корупция
справедливост
равенство
права (граждански, политически, икономически, социални, културни)
отговорност
граждански протест
гражданско неподчинение
вот на доверие/недоверие
идентичност (културна, национална, етническа , гражданска…)
общност и общество
социална група
дискриминация
малцинство
ксенофобия
конструктивно общуване
солидарност
културно влияние
европейско гражданство и идентичност
Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…
Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

януари 3, 2020 Posted by | Гражданинът, Демокрацията | Вашият коментар

   

%d блогъра харесват това: